QNAP Turbo NAS ile SSD Önbellek

I – SSD Caching Avantajları & Destekleyen Modeller

II – Qnap Üzerinde SSD Disk Nasıl Tanımlar / Siler veya Genişletebilirsiniz;

III – Qnap SSD Caching Performans Testi

.

I – SSD Caching Avantajları & Destekleyen Modeller

Terminoloji

SSD- Solid State Drive sürekli veri depolamak için hafıza olarak entegre devreler kullanarak bir veri depolama aygıtıdır. Bu bize HDD ye göre daha hızlı veri transferi olanağı sağlar.

HIT Rate- Gerçekte önbellekte bulunan öğenin aranma sıklığıdır.Önbellekten servis edilebilir taleplerin sayısının büyüklüğü, daha hızlı genel sistem performasını haline gelir.

IOPS- Saniye başına yapılan Girdi/Çıktı işlemleri, benchmark bilgisayar depolama aygıtlarında genel performans ölçüsü olarak kullanılır.

 

SSD önbellek teknolojisi

QNAP solid-state-drive (SSD) önbellek teknolojisi I/O (girdi-çıktı) okuma önbellekleri diskine dayanır. Turbo NAS uygulamaları sabit sürücü(ler)e eriştiği zaman, veriler SSD içerisine kaydolacaktır. Aynı veriler tekrardan uygulamalar tarafından erişildiğinde, o veriler sabit sürücü(ler) yerine SSD önbelleğinden okunacaktır. Genel olarak erişielen veriler SSD önbelleğinde depolanır. Veriler SSD içerisinde bulunmadığı zaman sadece sabit sürücü(ler) erişilebilir olacaktır.

Geleneksel Veri Erişim Yöntemi;

geleneksel

Verileri işlemek için CPU ya gerek duyulduğu zaman aşağıdaki adımlar takip edilmeli:

1. CPU önbelleği kontrol edilmeli

2. Eğer veriler CPU önbelleğin’de yoksa, RAM kontrol edilmeli

3. Eğer RAM’de de yoksa, SSD önbellek kontrol edilmeli

4. Eğer SSD önbellek’te de yoksa, sabit sürücülerden alınıp, SSD önbelleğe kopyalanmalı

 

Eğer uygulamalar daha fazla rastgele okuma talaeplerine gereksinim duyuyorsa, SSD önbelleği önemli ölçüde erişim hızlarını artırabilir çünkü SSD yüksek hızlı veri transferini destekler ve mekanik özellikleri veya hareketli parçaları yoktur.

QNAP SSD önbellek teknolojisi iki algoritma sağlar:

(1)LRU (Default): Daha fazla HIT rate sağlar, fakat daha fazla CPU kaynağına ihtiyaç duyar.

Önbellek tamamen dolduğunda, LRU en az kullanılan öğeyi ilk olarak çıkartır. Sistem her zaman en  son kullanılan veriyi atma algoritmasını sağlamak için önbelleğe alınmış verileri izlemeğe ihitiyaç duyduğu gibi daha fazla CPU kaynağına da gereksinim duyar ama daha fazla Hit rate sağlar.

 (2)FIFO: Daha az CPU kaynağına ihtiyaç duyar fakat daha az HIT rate sağlar.

Önbellek tamamen dolduğunda, FIFO en eski veriyi atar, bu işlem HIT rate’i düşürür ama çok fazla CPU kaynağı kullanılmamasını sağlar.

Uygulamalar ve faydaları

 Veri tabanları: MySQL, MS SQL Server, gibi.

 Sanal Makineler: VMware, Hyper-V, XenServer, gibi.

SSD Cache VMware

SSD iletim hızı yüksek, fakat birim maliyeti sabit disk sürücünün(HDD) birim maliyetinden yüksek. SSD önbellek teknolojisini kullanmak için, özellikle IOPS ve I/O hızlarını geliştirmeliyiz, ve kullanılan alan ve iletim hızı talebini karşılamak için göreceli bir düşük birim maliyetini devam ettirmeliyiz.

Kısıtlamalar

SSD ön bellek teknolojisi seçilen özel bellek gereksinimli QNAP Turbo NAS modellerinde uygulamır.

Model Serileri SSD Kızağı
TS-x79U-SAS Hepsi
TS-x79U Disk 3, Disk 4
TS-x79 Pro Disk 7, Disk 8
TS-x70U Disk 3, Disk 4
TS-x70/TS-x70 Pro En az iki disk

 

Bellek gereksinimi:

NAS RAM Önbellek kapasite seçenekleri
1 GB<=RAM<4 GB 512 GB
4 GB<=RAM<8 GB 1 TB
8 GB<=RAM<16 GB 2 TB
RAM>=16 GB 4 TB

 

Not:SSD önbellek teknolojisini kullanmadan önce, lütfen Turbo NAS modelinizin gerekli RAM e sahip olduğundan emin olun.

 

SSD Caching

.

II – Qnap Üzerinde SSD Disk Nasıl Tanımlar / Siler veya Genişletebilirsiniz;

Based on the SSD technology, the SSD cache feature is designed to boost access performance of the Turbo NAS. As the name SSD Cache implies, SSD drives need to be installed to enable this function.

 

Please note that this feature is only available for certain NAS models, with memory requirements. Refer to the following table for applicable models and SSD trays:

Applicable Model

SSD Tray*

TS-x79U-SAS

ALL

TS-x79U

Disk 3, Disk 4

TS-x79 Pro

Disk 7, Disk 8

TS-x70U

Disk 3, Disk 4

TS-x70 / TS-x70 Pro

Last two trays

SS-x79U-SAS

ALL

* The SSD disks will only be detected if they are installed in the trays listed in the “SSD Tray” column.

 

Refer to the table below for memory requirements:

Cache Capacity

RAM Requirement*

512 GB

1 GB

1 TB

4 GB

2 TB

8 GB

4 TB

16 GB

*For example, for 1 TB of SSD capacity, at least 4GB RAMs are required for the NAS.

 

On this page, users can choose to create, remove and expand a SSD volume and configure the SSD cache.

 

Creating SSD Volumes

 

Follow the steps below to create a SSD volume:

1. Click “Create”.

 

2. Select the SSD drive(s) and cache algorithm to create a SSD cache volume. Click “Create”.  

 

3. Please note that all data on the selected hard drive(s) will be erased. Click “OK” if you are certain about this.

 

4. An SSD cache volume is created.

 

Removing SSD Volumes

 

Follow the steps below to remove a SSD volume:

1. Click “Remove”.

2. Please note that all data on the selected hard drive(s) will be erased. Click “Yes” if you are certain about this.

 

3. The SSD volume is removed.

 

Expanding SSD Volumes

 

Follow the steps below to expand a SSD volume:

1. Click “Add SSD Drive”.  

 

2. Select the SSD drive(s) from the list and click “Expand”.  

 

3. Please note that all data on the selected hard drive(s) will be erased. Click “Yes” if you are certain about this.

 

4. The SSD volume is expanded.

 

Configuring Volumes for SSD Cache

 

Follow the steps below to configure volumes for a SSD cache:

1. Click “Cache Setting”.

 

2. Select or deselect a volume to enable/disable the SSD cache and click “Finish”.

 

3. The settings are applied to the chosen volume.

 

Note: Not all applications can benefit from the SSD cache feature. Please make sure that the SSD cache is supported by your applications.

 

.

III – Qnap SSD Caching Performans Testi

Performans Testi

Aşağıda İki test metodu açıklanacaktır:

a)      IOmeter SAMBA rastgele okuma.

b)      Sanal makina ön yükleme zamanı

Bu testlerde RAID 0 dizisi oluşturmak için TS-EC1679U modelini ve iki ade SSD kullanacağız. Sonra LRU algoritmasını yapılandıracağız.

 

Test sonuçları ve açıklamalar

a)      IOmeter SAMBA rastgele okuma

SAMBA okuma performans testi için IOmeter kullanmak ve bir 64 KB rastgele yapılandırma yapmak. SSD önbelleksiz ortalama okuma hızı 11.4 MB/s; ve SSD önbellekli okuma hızı ortalama 121.6 MB/s.

SAMBA okuma IOPS performansı testi için IOmeter kullanmak ve bir 64 KB rastgele yapılandırma yapmak. SSD önbelleksiz ortalama IOPS 183, SSD önbellek etkinleştirildiği zaman ortalama IOPS 1946 ya kadar artıyor.

IO meter

 

b)      Sanal makina ön yükleme zamanı

Sanal makina önyükleme zamanı sabit sürücülerinizin performansına bağlıdır . Fakat, etkinleştirilmiş SSD önbellek ile sanal makinanın önyükleme verilerine erişim hızı artar.Test sonuçları SSD önbelleğin sanal makinanın hızını iki kat hzlandırdığını ve önyükleme zamınını dört kat azalatabildiğini göstermiştir.

(VMs/saniye) SSD önbellek açık SSD önbellek kapalı
5 VMs 27” 61”
10 VMs 33” 105”
20 VMs 58” 234”
50 VMs 233” 938”

 

Vms Booted

 

Sonuç

QNAP SSD önbellek teknolojisi ile, kullanıcılar Turbo NAS hızlandırılmış veri erişim avantajlarından yararlanabilir. SSD yapılandırması basit ve performansı denetim masasından izlenebilir. Sabit sürücü(ler) SSD önbelleği depolama verimliliğini optimize etmek amacıyla etkinleştirmek için belirlenebilir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
QNAP Turbo NAS with SSD CacheQNAP Turbo NAS ile SSD Önbellek , 9.0 out of 10 based on 3 ratings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>