İleri Seviye Destek

İleri Seviye Destek;

Linux Konsol Komutları SSH Komutları – Bu Kaynak Altın Niteliğinde Türkçe

Kaynak : http://www.webmastersitesi.com/sunucu-guvenligi/11730-linux-konsol-komutlari-ssh-komutlari-bu-kaynak-altin-niteliginde-turkce.htm

Yardım Alma

Çoğu komut yanına -h veya –help yazıldığında küçük bir bilgi verir. Buna ek olarak linux’ta binlerce dokümanın bulunduğu manual sayfaları vardır. Yapmanız gereken tek şey man komutundan sonra bilgi almak istediğiniz komutun adını yazmak.

komut -h: Komut hakkında kısa bilgi

komut –help: Üstekinin aynısı

man komut: Komut hakkında detaylı doküman

Dosyaları Listeleme

Linux’ta bir dizindeki dosyaları listelemek için kullanılan komut lsdir. Ekrana sığmayan uzun listeleri göstermek için ise bu komut less ile beraber kullanılabilir.

ls: Bulunduğun dizinin içeriğini göster

ls -a: Gizli dosyaları da göster

ls -l: Uzun listele (sahip, izinler, boyut ve tarih dahil)

ls | less: Uzun listeleri kısaltmak için

Dizin değiştirme

Başka bir dizine geçmek için cd komutu kullanılır.

cd yol: yol dizinine geçer

cd ~: Sizin home dizininize geçer

cd -: Bir önceki dizine döner

cd..: Bir üst dizine geçer

Dosya ve dizin yönetimi

Bir dizini veya dosyayı kopyalamak için cp, taşımak için mv, yeni klasör oluşturmak için mkdir, dosyayı silmek için rm, dizini ve içindeki dosyaları silmek için rm -R, boş bir dizini silmek için ise rmdir kullanılır.

cp kaynak hedef: Kaynaktan hedefe kopyalar

cp -R kaynak hedef: Önyineli(recursive) kopyalar

mkdir dizin: Yeni dizin yaratır

mv kaynak hedef: Dosyaları taşımak veya adlarını değiştirmek için

rm dosya: Dosyayı kaldırır

rm -R dizin: Önyineli kaldırır

rmdir dizin: Boş dizini kaldırır

touch dosya: Dosya varsa tarihini değiştirir, yoksa yaratır

pwd: Çalışılan dizinin ismini verir

Dosya arama

Herhangi bir dosyayı sistemde aramak için find ve locate komutları kullanılır. find bulunduğunuz dizinden başlayarak tüm alt-dizinleri arar. locate ise tüm dosyaları bir veritabanında tutar, bunun için hayli hızlıdır. Ancak bu veritabanı günde bir yenilendiğinden son kaydettiğiniz dosyaları bulamayabilirsiniz.

find yol-name dosyaadı: Belirttiğiniz dizinden başlayarak dosyayı arar

locate dosyaadı: Dosyayı arar

Metin dosyalarıyla çalışma

Kısa bir metin dosyasını görüntülemek için cat, metin dosyasında yön tuşları-Page Up/Down ile ilerlemek için less, dosyada bir yazıyı aramak için grep, satırları sıralamak için sort, ve küçük bir editör ile açmak için ise pico kullanılır.

cat dosyaadı: Dosyayı ekranda görüntüler

grep yazı dosyaadı: Yazıyı dosyada arar, bulunduğu satırı görüntüler

less dosyaadı: Dosyada ilerlemek için kullanılır (Çıkış q ile)

pico dosyaadı: Dosyayı basit bir metin editörüyle açar

sort dosyaadı: Dosyadaki satırları alfabetik sıraya göre dizip gösterir

Sıkıştırılmış dosyaları açma

İnternetten indirdiğiniz dosyalar genelde sıkıştırılmıştır. Bunları açmak için dosya tipine göre araçkullanmalıyız.

bunzip2 dosyaadı.bz2: bzip2 dosyasını (.bz2) açar

gunzip dosyaadı.gz: gzipped (.gz) arşivini açar

unzip dosyaadı.zip: PkZip veya WinZip dosyasını (.zip) açar

tar -xvf dosyaadı.tar: tar (.tar) arşivini (tarball) açar

tar -xvzf dosyaadı.tar.gz: tar arşivini (.tar.gz or .tgz) açar

Ağ servislerini kullanma

Dosya transferi yapmak için ftp, ağ bağlantısını kontrol etmek için ping, secure shell protokolüne bağlanmak için ssh, telnet protokolü üzerinden bağlanmak için ise telnet kullanılır.

ftp sunucu: FTP sunucusuna bağlanır

ping sunucu: Sunucuya ping isteği gönderir

ssh -l kullanıcıadı sunucu: Uzaktaki makinaya Secure Shell protokolü ile bağlanır

telnet sunucu: Uzaktaki makinaya TELNET protokolü ile bağlanır

Sistem bilgisi görüntüleme

date: İşletim sisteminin saat ve tarihini görüntüler

df -h: Disk kullanımını görüntüler

free: Bellek kullanımını görüntüler

history: Kullanılan hesap için çalıştırılan komutları listeler

hostname: Yerel sunucu adını verir

rwho -a: Ağa bağlı kullanıcıları listeler

uptime: Bilgisayar açıldığından beri geçen süreyi verir

who: Makineye bağlı kullanıcıları listeler

whoami: Giriş isminizi görüntüler

Dosya izinlerini değiştirme

chown kullanıcı.grup dosyaadı: Dosyaya sahip olan grubu ve kullanıcıyı değiştirir. Tabii ki bu komutu sadece o dosyanın sahibi kullanabilir

chmod (augo)(+-)(rwx) dosyaadı: Dosya üzerindeki okuma-yazma-çalıştırma (read-write-execute) izinlerini (rwx) farklı seviyedeki kullanıcılar için (all-owner-group-other) artırıp azalmayı (+/-) sağlar

Linux temel olarak kullanıcıyla X Pencere Sistemi adı verilen (startx buyruğuyla başlatıldığını daha önce görmüştük.) bir pencere ortamı olmaksızın, komut satırından iletişim sağlayan bir sistemdir.Konsolda her komuttan sonra helpine bakarsanız o komutun tüm fonksiyonlarını görebilirsiniz.

Örnek :

ls –h

veya : ls –help

root@aku: ~# _

tipik bir komut yorumlayıcı komut (prompt). Komutların biçim ya da yapısı kullanıcının isteğine göre oluşturulabilir. Bizim özel örneğimizde “@” iminden önceki etiket (root ) şu anda geçerli olan kullanıcıyı, aku ise sistemin konak adını belirtiyor. ~ karakteri, yöneticinin hesabı halinde /root olacak olan kullanıcıların anayerleşim (home) dizinini gösteriyor ve son olarak da “#” komutu bu özel hesabın süper kullanıcıya ait olduğunu belli ediyor. Kullanıcı şimdi hareketeden imleçten sonra herhangi bir komutu girebilir.

ls: dizin içeriğini listeler

Örneğin: root@aku:~$ ls

BasiliX/ dead.letter mail/

root@yonca:~# ls -l deneme

Bu örnekte kullanıcının nasıl bir komut (ls), bir komut seçeneği (-l) ve bir parametreden (deneme) oluşan bir deyim oluşturduğunu görebiliriz. Kullanıcı enter tuşuna bastığında, Linux deneme dosyasını listeleyecektir (dosyanın büyüklüğü, oluşturulduğu tarih, ve birkaç başka özelliğini görüntüleyecektir.) Bir kabuk deyiminin genel yapısı, bir karakter boşluktan sonra komut adını izleyen seçeneklerden oluşur.

ls -l -a deneme

Seçenekler aşağıdaki gibi birlikte de kullanılabirler:

ls -la deneme

Son olarak, komut dosya olarak birden fazla dosyaadı belirtilebilir, bunlar da birbirinden boşluk karakteriyle ayrılmalıdır.

ls deneme word yedek

Bu, deneme, word ve yedek dosyalarını ayrıntı vermeden listeler. Dosyaların daha ayrıntılı bir tanımlamasını almak isteyen daha önceki gibi -l seçeneğini kullanabilir.

ls -l deneme word yedek

Linux, sistemin nasıl kullanılacağı hakkında çok geniş ağiletişimli (online) bilgiye sahiptir. Bir komutun adını biliyor ve nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorsanız :

man [komut]

Bu, komutunun elyordam sayfasını oluşturacaktır. Hemen hemen tüm sistem komutları için elyordam sayfaları sistemde var durumdadır. man komutunun kendisinin seçenekleri hakkında daha çok bilgi almak isterseniz, yalnızca man man yazmanız yeterli. Bir UNIX buyruğunun seçeneklerini akılda tutmak asla gerekmez. Çünkü ağiletişimli elyordam sayfaları her zaman belleğimizi tazelemek için hızlı ve kolay bir yol sağlar. Öte yandan öğrenmek istediğiniz şeyin konusunu ya da bir açkı sözcüğünü biliyorsanız şunu deneyin:

apropos [subject]

Bu, konuyla ilişkili tüm komutların bir listesini verecektir. root@yonca:~$

apropos zip

atalkd (8) – AppleTalk RTMP, NBP, ZIP, and AEP manager

bzip2, bunzip2 (1) – a block-sorting file compressor, v1.0 bzcat – decompresses files to stdout bzip2recover – recovers data from damaged bzip2 files

explodepkg (8) – Extract the contents of a tar+GNUzip package (such as a Slackware software package) in the current directory.

funzip (1) – filter for extracting from a ZIP archive in a pipe

gzip, gunzip, zcat (1) – compress or expand files

jaztool, ziptool (1) – Tool for Iomega JAZ and ZIP drives

mzip (1) – change protection mode and eject disk on Zip/Jaz drive ‘” t TQ $1 ..

unzip (1) – list, test and extract compressed files in a ZIP archive

unzipsfx (1) – self-extracting stub for prepending to ZIP archives

zforce (1) – force a ‘.gz’ extension on all gzip files

zip, zipcloak, zipnote, zipsplit (1) – package and compress (archive) files

zipgrep (1) – search files in a ZIP archive for lines matching a pattern

zipinfo (1) – list detailed information about a ZIP archive

ls –help:

Bazı komutlar –help parametresiyle birlikte verildiğinde mümkün olan tüm seçeneklerin kısa bir tanımını verirler.

Bir komutun çıktısı bir ekrandan fazlasını dolduruyorsa kaygılanmak için bir neden yoktur, çıktıyı okumak için klavye üzerindeki PageUp ve PageDown tuşlarını kullanmak yeterlidir. Çoğu Linux sürümü çeşitli programlar ve yararları hakkında birçok kaynakbilgi (document) içerir. Bu kaynakbilgiler /usr/doc dizinindedir. Örneğin tetex ile ilgili bilgi için yalnızca bu dizine girip more tetex yazmanız yeterlidir. /usr/doc dizinindeki dosyaların çoğu ASCII dosyalarıdır. Daha da çoğu var. info sayfaları komutların tanımlarını ve uygulamalarını içerir. emacs editöründen [Control+h][Control+i] tuşlarıyla kolayca erişilebilen info sayfalarında da açıklamalar bulabiliriz.

$ ls -l

drwxr-xr-x 3 fenix fenix 1024 Jun 15 1997 Calendar

drwx—— 5 fenix fenix 1024 Nov 6 19:35 Desktop

drwx—— 2 fenix fenix 1024 May 16 1997 Mail

drwxrwxr-x 2 fenix fenix 1024 Mar 10 00:28 X11

lrwxrwxrwx 1 root root 11 Mar 13 20:53 ada -> private/ada

drwxrwxr-x 2 fenix fenix 1024 Mar 10 00:28 bin

cp: Dosya kopyalama

Bu komut dosyayı başka bir dizinde bulmak veya yeni başka bir ad vermek için dosya kopyalamaya izin verir.

root@aku:/home/web# cp index.html /home/[Sadece üye olan kullanıcılar linkleri görebilir...!]

Eğer, yedek varolan bir dizin değilse, komut, dosyayı başka bir ad altında kopyasının yaratılmasının istendiği yorumunu yapacaktır. Buradaki yedek dizini home altındaki son klasörünün içine kopyalanacaktır.

mv: Dosya taşıma

mv “MoVe” demektir ve taşı anlamına gelir. Bu komut ile dosyaları yeniden adlandırabilir veya diğer bir dizine taşıyabilirsiniz.

root@aku:/home/web# mv index.html /home/[Sadece üye olan kullanıcılar linkleri görebilir...!]

Eğer yedek varolan bir dizin olmasaydı, dosyayı yeniden adlandırmak istediğiniz yorumu yapılacaktı. Yedek dizini home altına taşınacaktır.

cd: dizinin içine girmek

Argümansız cd buyruçu ilk dizine geçişi sağlar. Eğer yetkin kullanıcı (superuser) iseniz bu komut size /root/ dizinini verecektir; eğer hasan iseniz /home/hasan’a gideceksiniz. Burada görebildiğiniz şey dizinlerin sağ tarafa eğimli çubuklara sahip olduğu gerçeğidir Son olarak, /home ~ karakteri ile yer değiştirebilir. Bu nedenle, cd ~yedek bizi /home/yedek ‘ğe ***ürür. root@sezer:/home/webadmin# cd linuxweb

root@sezer:/home/webadmin/linuxweb#

mkdir: dizin oluşturmak

root@sezer:/home/webadmin# mkdir linuxweb

root@sezer:/home/webadmin/linuxweb#

mkdir [dizinadı] biçiminde çok basit bir yapıdır ve bu ad altında bir dizin yaratır.

rmdir: boş bir dizini silmek

root@sezer:/home/webadmin# rmdir linuxweb

İçinde dosyalar bulunmayan bir dizini yok etmek istiyorsanız, rmdir [dosyaadı] komutuyla yapılır. Eğer dosyalara sahip dizinleri yok etmek istiyorsanız (ya da diğer dizinler) rm komutuna bakın.

rm: dosyayı silmek

rm [dosyaadı] ile her tür dosya silinir.

Diğer ek komutları: -i Dosyayı silmeden önce doğrulama gerektirir.

-r Bir dizini ve onun tüm içeriğini siler.

-rf Bir dizini ve onun içeriğini herhangi bir doğrulama gerektirmeksizin siler.

ln: diğer dosyalara link vermek

Linux dosyaların ayrı adlara sahip olduğunu veya onlara ayrı dizinlerden erişebileceğimizi varsayar. Bu, bağlantılar ile yapılır. İki türü vardır: ” katı: bağlantıda dosya içeriğinin tamamını kopyalar, kaynak dosya veya tersine bağlantı değiştiğinde karşılığı da değişir. ” simgesel: Kopyalamaz, kaynak dosyaymış gibi çalışır. Bu yolda dosya içeriğinin kopyası yoktur, böylece tekerde boş yer kalır. Bugünlerde neredeyse yalnızca bu tür bağlantılar kurulmaktadır. Bu yolla dizinler sadece simgesel bağlantılara izin verir. Katı bağlantılar ln ile yapılır. Ve simgesel bağlantılar ln -s [kaynakdosyalar] [erekdosya] ile yapılır.

cat:dosyanın içini gösterir

cat [dosyaadı]

more: sayfalamalı dosya içeriği gösterimi, eğer göreceğimiz dosya çok uzunsa (ekranda görmek istediğimiz birçok satırı varsa), en üstteki ilk satırları yitireceğiz. Çözüm ise ekran buffer kullanmaktır. Bu buffer altında, Mays+Repag ile yer değişimi sağlanabilir. Fakat bu buffer sınırlı büyüklüktedir ve çoğu kez yardımcı olmaz. more buyruğu dosyaları sayfalayarak görmemizi sağlar.

more [dosya-adı]

Bu etkileşimli bir programdır. Daha ilginç olan “keys” (etkileşimli komutlar) aşağıdadır: Açkı Fonksiyon (Key Function)

spacebar Bir sayfa ileri

b bir sayfa geriye al

return bir satır ilerle

/[string] katar’ın dosya içindeki bir sonraki yerini bul

?[string] katar’ın dosya içindeki son görüldüğü yeri bul

q bırak çık

chmod:dosya izin haklarının değiştirilmesi

Düzenli kullanıcılar (root her şeyi yapabilir) yalnızca sahip oldukları dosyaların erişim izinlerini değiştirebilirler. Bu, boşlukla ayrılmış 2 parametre türünün birleşimidir.

chmod [kim][+/-] [yenihaklar] [dosya]

kim’de aşağıdakilere gönderim yapabiliriz: Kim Betimlemesi u dosyaya sahip olan kullanıcı

g dosyaya sahip olan grup

o geriye kalan kullanıcılar

a herhangi bir kullanıcı (sahip, grup, diğerleri)

+ ile izin hakları ekler – ile izin haklarını çıkartırız.

Yeni izinlerde hangi izinlerin eklendiğini veya kaldırıldığını gösteriyoruz. Bunlar ls yardımı ile uzun listenin ilk alanındaki harfler ile betimlenirler (Bunun anlamı, r: (ku, w:yaz, x:çalıştır veya konuk ol, s:SetUID şeklindedir).

chmod u+rw my

Bununla sahip (bu genellikle sizsiniz), my dosyası üzerinde okuma ve yazma iznine sahip olur.

chmod a-x directory

Ve bununla tüm kullanıcıların (siz ve sahip dahil) directory dizinine konuk olma izinlerini kaldırıyoruz.

chmod diğer ve daha gelişmiş niteliklere sahiptir, bunları burada görmeyeceğiz, fakat man chmod komutunu kullanarak elyordam sayfaları kullanabilirsiniz:.

man chmod

* : Herhangi bir katara (0 veya daha çok sayıda) gönderme yapar

rm *:Bütün dosyaları sil.

rm a* :a ile başlayan tüm dosyaları sil.

rm bet*as :bet ile başlayıp as ile biten tüm dosyaları sil.

? :herhangi karakter (yalnızca bir)

cat c?t : c ile başlayan ve sonu t ile biten tüm dosyaların içeriklerini görüntüler.

[group]: köşeli parantezler arasındaki karakter grubu

more [tp]erez:Eğer varsa, sayfa düzeninde terez ve perez dosyalarını gösterir.

cp c[AEIOU]endo directory c ile başlayan, [ ve ] arasında verilen büyük harflerle süren ve endo ile sona eren dosyaları directory adlı dizine kopyalar. Aralıkları yaratmak için “-” kullanabiliriz:

mv *[a-z] trash :Büyük harf ile bitmeyen tüm dosyaları trash adlı dizine taşır. Aralıkların dışı da taban alınabilir:

ls [!a-zA-Z]* :İlk karakteri büyük veya küçük harf olmayan dosyaları listeler.

nl :Bir dosyayı satırlarını numaralamak ve mantıksal sayfalar halinde göstermek için kullanılır.

nl komutu nl [seçenekler][dosya] şeklinde kullanılır. $nl x _file

1 aku

2 bim

wc: Dosyada bulunan satır,kelime veya karakter sayısını gösterir.Sokakta başka anlama gelir

$wc index.html

59 95 1188 index.html

pwd: Kullanıcı dizinler üzerinde hareket ederken zaman zaman hangi dizin üzerinde çalıştığını öğrenmek için bu komut kullanılır.

$pwd

/usr/ser

chown:Bir dosyanın veya dizinin paremetresinde tanımlı bulanan dosya veya dizinin sahibi parametrelerini değiştirir. Dosya veya dizin sahibi parametresi /etc/passwd dosyasında, kullanıcı kimliği(user ID) veya bağlantıı ismi (login name) olarak kayıtlı bulunmak zorundadır.Dosya ve dizin parametreside /etc/group dosyasında, group kimliği (group ID)veya gurup ismi (group name ) olarak kayıtlı olmak zorundadır.

chown [-f][-h][-R] sahibi[:grubu]{dosya I dizin}

ps:Aktif işlemler hakkında çeşitli bilgileri görüntüler root@yonca:~/mail$ ps

PID TTY TIME CMD

15085 ttyp1 00:00:00 bash

15232 ttyp1 00:00:00 ps

You have new mail in /var/mail/root

kill:Çalışan süreci durdurmak için singal gönderir.Bir root kullanıcı herhangi bir süreci kil komuduyla öldürebilir.Eğer root kullanıcısı değilseniz sadece kendinize ait işlemleri öldürebilirsiniz.

kill [-s{sinyal ismi Isinyalnumarası}]süreç tanıtım numarası (PID)

lprm : (line printer remove)Printer’da döküm için bekleyen işlemleri sıran çıkarır.

lprm[-P Printer][görev sırası][Kullanıcı adı..][-]

echo:İfadeleri görüntülmek için bu komut kullanılır,kabuk programlarında kullanılır.

Önce a değişkenini “hasan”‘a aktaralım sonra da echo komutula hasanı görüntüleyebiliriz.

$ a=hasan

$echo $a

hasan

$_

date:Sistemin tarihini ve zamanını gösterir.date komutu “date+%X”şeklinde kullanılır.

$date

Mon Jan 11 13:29:48 Mest 2002

tail : Dosyanın son bölümünü görüntüler.

$tail yedek

yedek dosyasının son 10 satırını görüntüler.

uname:İşletim sistemi hakkında bilgi verir.Kernelinizin sürümünü görmek için “uname -r” .

-m Makinanın donanımının adını verir.

-n Nodename i yazar. Nodename sistemin network iletişimi için kullanılır..

-r Print the operating system release

-s Sistem ismini yazar

-v İşletim sisteminin versiyonuu yazar

-a yukarıdaki bilgilerin tamamını yazar

ping : (packet internet groper)Bir network bilgisayara ICMP(Internet Control Message Protocol)echo paketi gönderir ve geri dönen paketleri bildirir.

Hostname: Paketlerin gönderildiği bilgisayarın ismini belirtir.

mount : Üzerinde bir dosya sistemi olan bir disk birimine veya parçasına okuma veya yazma amacıyla ulaşabilmek için bu birim veya parçayı / dosya yapısında bir alt dizine mount edilmiş olması gerekir./dizini bilgisayarın açılması sırasında otomatik olarak mount edilmektedir. Eğer bu kök dizini bilgisayarın açılması aşamasında mount edilmezse , o bilgisayar zaten açılmaz.Diğer disk ve disk parçalrı otomatik olarak mount edilmesi için gerekli işlemler ise sistem yöneticisi root tarafından yapılır. Otomatik olarak mount edilmesi istenen diskler ve mount edilecekleri dizinler /etc/filesystems dosyasında tanımlanır.

aku@yonca:~$ mount

/dev/sda1 on / type ext2 (rw)

/dev/sda3 on /home type xfs (rw)

none on /proc type proc (rw)

mailx : Mesajların elektronik olarak alınması ve gönderilmesi için ortam sağlayan bir yazılımdır. “mailx”komutu mesaj okunurken saklama silme ve mesajla yanıtlama olanağı sağlar.

mailx [seçenekler] [isim]

utebay@yonca:~$ mailx

Mail version 8.1 6/6/93. Type ? for help.

“/var/mail/utebay”: 26 messages 25 unread

1 MAILER-DAEMON@yonca. Sat Jun 29 09:37 13/546 “DON’T DELETE THIS MES”

2 Fri Jun 28 17:44 67/2841 “[Linux] Re: ntfs moun”

grep : Karekterlerden oluşan belirli kalpıları bir veya daha fazla dosya içinde aramınızı sağlayan komuttur.

grep[seçenekler]ifade [dosya…] $ cat deneme.c

include “stdio.h”

main ()

{

printf (”merhaba”;

return(0)

du Komutu (Diskin Durumu):Sistem yöneticisi zaman zaman disklerin nasıl kullanıldığını öğrenmek için bu komut kullanılır.Aşırı büyüyen dosyalar ve dizinleri belirlemesi,sağlar.

utebay@yonca: ~$ du

8 ./BasiliX

12 ./mail

0 ./.ssh

cut :Bir dosya içerisindeki satırların içerdiğialanların keserek belirli bir yere kopyalamak için kullanılır.

cut [seçenekler][dosya]

chgrp :Bir dosyanın yada klasörün grup sahipliğini değiştirmeye yarar.

chgrp[-f][-h][-R]Grup{Dosya….|Klasör….}

who komutu : Sistemde o anda kimlerin çalıştığını saptayan komuttur.

who [seçenekler][isimler]

umount : Mount edilmiş bir kütük sistemini, bilgiisayarın /kütük sisteminden ayırmak için kullanılır.Bu işlem genellikle CD ler için kullanılır.

{umount|unmount}[-f][-a]|[all|allr|Device |Directory|File|FileSystem|-n Nome|-t Type]

Paste : Aynı bir dosyanın veya başka dosyaların bellirli kısımlarını bir araya getirmek için kullanılır. Paste komutuyla ister yatay, isterse düşey olarak birleştirme işlemi yapılabilir.

paste[seçenekler][dosya..]

head : Dosyalrın ilk kısmını listeler.Verilen dosyanın belirtilen kadar satırını, belirtilmemişse ilk 10 satırını listeler. Eğer dosya verilmemişse veya’-’dosya adıyla karsılaşılasırsa standart girdiler okunur.Eğer birden fazla dosya verilmişse her dosya listelemesinde önce ==> veİçinde “kelime” geçen tüm kılavuz sayfalarını tarar.

cp dosya1′i dosya2′ye kopyala.

PATH Çalıştırılabilir dosyaların yerini gösteren değişken

echo $PATH Bir dosya çalıştırılmadan önce nereye bakılacağını gösterir.

SHELL Altında çalışılan kabuk.

echo $SHELL Çalışan kabuğu gösterir.

 

Kaynak : http://www.webmastersitesi.com/sunucu-guvenligi/11730-linux-konsol-komutlari-ssh-komutlari-bu-kaynak-altin-niteliginde-turkce.htm

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Advance+ Supportİleri Seviye Destek, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>